Tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas

Sinubukan rin ng gobernador na gumawa ng mga reporma para lumago ang lugar subalit walang nangyari sa kanyang mga reporma Masaalimoot na pangyayari ang mga naganap sa panahong ito. Ang mga salantang nilikha ng digmaan, ang alaala ng mga nasawing mahal sa buhay, ay mga pangitaing nagpapabuntung-hininga. Ang mga kabiguan ng pangarap, ang kalupitan ng nagdaang sigwa, at iba pang masasaklap na karanasan, ang namalasak sa katha. Nagkaroon ng mga patimpalak sa pagsulat ng tula at iba pang anyo ng panitikan. Nagging maingat ang paglalahad, nagging lalong makasining.

Ang lahat ng ito ay utang sa mga alagad ng wika na walang puknat sa pagpapaunlad ng Wiakng Filipino.

sinasabi rin na noon, ang mga Filipino ay sadyang matapat at Hindi sila nanglalamang ng kapwa noong barter trade. Ito ang ekspidisyong ipinadala ng mga kristiyanong bansa sa Europa, sa Gitnang Silangan upang agawing muli sa mga Muslim ang “banal na lupain”.

Kahit hindi nagtagumpay ang krusada sa layuning nito, nakita ng mga mandirigmang europeo ang mga kayamanan at produkto ng Silangan.

Ang paghahangad na was akin ang monopolyo ng mga taga-Venice sa kalakalang Silangan-Kanluran ang nagtulak sa mga ibang Europeo na humanap ng ibang daanan patungong silangan.

Sa panahong ding ito umunlad ang agham at karunungan at sa mga bagong imbensyon ay kasama ang mga kagamitang sa nabigasyon gaya ng kompas, mapa at iba pang instrumentong pang giya.

bilang halili sa gobernador-heneral kung bakante ang posisyon C . bilang tagapaghanda ng taunang ulat tungkol sa kolonya A .

Nang bumagsak noong 1453 ang Constantinople sa mga Turkong Muslim,tanging mga mangangalakal na taga-Venice lamang ang pinahintulutang makadaan sa Dagat Madeterano.

Ito ay dahil ang mga taga-Venice ay pumanig sa mga Muslim sa pakikidigma nito sa mga Griyego.

Nagkaroon ng bagong panlasa at interes ang mga Europeo sa pamumuhay at mga karangyaan ng mga nakadigmang taga- Silangan.

Nauso ang paggamit ng mga rekadong gaya ng cinnamon, paminta, luya at iba pa.

Search for tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas:

tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-27tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-86tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas-78

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “tungkol sa pagdating ng mga espanyol sa pilipinas”